BIP

Prowadzone rejestry i archiwa

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księgozbiór ü księga druków ścisłego zarachowania ü ewidencja finansowo – księgowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja korespondencji ü ewidencja materiałowa i magazynowa ü ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno – epidemiologicznych
 • dziennik zajęć lekcyjnych
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja danych o pracownikach
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2006-12-17 01:59:14 Ostatnia aktualizacja: 2006-12-19 20:25:53
Data publikacji: 2006-12-17 01:59:14 Artykul byl czytany: 9 razy